Księga Pamiątkowa Wsi Sancygniów cz. V

Biografie » Adam Zawartka » Adam Zawartka - Księga Pamiątkowa Wsi Sancygniów » Księga Pamiątkowa Wsi Sancygniów cz. V

Wieś Sancygniów jest położona w dolinie, od zachodu lasy a od wschodu wyżyny, dlatego też często wieś ta przeżywa różne klęski jak: powodzie, wyładowania atmosferyczne, przymrozki i mgły, co wpływa na różne straty w ziemiopłodach rolnych.

W 1924 roku, w marcu i czerwcu grad zniszczył ziemiopłody rolne. W 1937 roku, 22 maja od godzin popołudniowych, chmury ciągnąc do siebie i o godzinie 18-tej zostały połączone ze sobą, zrobiło się ciemno, wiatr, wyładowania atmosferyczne, woda, grad, przez 1 godzinę i 10 minut wiało i lało, powódź... zboże ozime i żyto, pszenica - całkowicie wybite; zboże jare: jęczmień, owies w małych ilościach odbiły się, żyto i pszenicę zaorano. Posiano proso i posadzono ziemniaki.

W Sncygniowie woda zabrała młyn wodny, wszystkie mosty: małe i duże a w okolicznych wsiach domy mieszkalne, stodoły, obory i co tylko woda mogła to zabrała ze sobą. Zginęło wtedy 11 osób.

10 sierpnia 1956 r. - znów klęska żyiołowa, woda, grad i wiatr... nawet stodoły i domy zostały wywrócone i bardzo stare drzewa.

Przy sojuszu Rolniczo - Chłopskim, po dużych staraniach przez organizacje polityczne P.Z.P.R podjęta została ustawa, wprowadzająca w październiku 1971 r. akt o ubezpieczeniu rolników i ich rodzin, o przekazaniu gospodarstw rolnych następcom, względnie oddania gruntów na Państwo i otrzymanie zasłużonej emerytury rolniczej. Rolnicy odczuli ulgę w swych starych obyczajach jakie były na wsiach: "starość dożywocie".[?]

Umowa takowa traktowali bardzo serdecznie dziekując Edwardowi Gierkowi, że nareszcie chłop doczekał się swoich słusznych paw, wraz z robotnikami.

W rolnictwie powstały duże zmiany na lepsze. Zaczęto budować budynki gospodarcze, inwentarskie, wprowadzono różne maszyny rolnicze i sytuacja gospodarcza polepszała się z roku na rok.

W 1980 roku w kraju naszym, zaczęło się trochę pogarszać w zadłużeniach które nasz kraj pożyczył od innych państw. Wybuchły różne strajki a w sierpniu 1980 roku, strajki opanowały cały kraj. Z robotników i inteligentów powstała "Solidarność" na czele z Lechem Wałęsą.

13 grudnia 1981 roku "stan wojenny" w Polsce - internowanie czlonków Solidarności.

A jednak "Solidarność" nie ustąpiła, walcząc aby zlikwidować ustrój komunistyczny w Polsce, by nasz kraj był wolno - suwerenny.

W 1989 r. 2 czerwca odbyły się demokratyczne wybory. Wszystko się dobrze układało i znów pryawatyzacja - plan Balcerowicza, drożyzna, spadek kupna nawozów mineralnych, materiałów budowlanych, maszyn rolniczych i innych. Rolnicy jako producenci swych produktów nie mogą sprzedać, a wydatki są ogromne; trzeba zapłacić podatki i inne, a odbiorcy mleka nie mają pieniędzy do zapłaty rolnikom za 3 miesiące dostarczenie mleka.

Obecnie sytuacja gospodarcza w kraju jest nie zadowalająca u rolników; rolnicy są nie zadowoleni z tak nie gospodarności w produktach rolnych, brak stabilności, produkty rolne i hodowlane nie są opłacalne w produkcji rolniczej, bardzo zawyżone ceny maszyn rolniczych do produkcji, nawozów mineralnych oraz zabiegów przeciw - chwastowych.

W dniu 16 września 1936 r. w godzinach południowych wybuchł groźny pożar w Sancygniowie, spaliły się zabudowania: Madej Antoni - dom, stodoła, Badocha Jan - stodoła, Buszyński Ludwik - dom, stodoła, duży dom mieszkalny zamieszkały przez cztery rodziny, oraz stodoła Zawartki Władysława i częsciowo dom mieszkalny. Był to pożar bardzo groźny, ponieważ wioska była zwartą zabudową, pokrycia dachowe zabudowań były to przeważnie strzechy ale dzięki interwencji strażaków z Sancygniowa i straży z Działoszyc którzy już mieli w posiadaniu motopompę, udało się uratować dalsze rozprzestrzenianie się pożaru, a nawet robotnicy pracujący na polu w Dobrach Sancygniowkich pośpiesznie przybyli ze swym sprzętem pożarowym.

kontakt: rafalparyz@onet.eu
2006 - 2023