Figura ariańska

Figurki » Figura ariańska

"Obelisk stojący jak widac na wzgórzu na drugiej stronie Pałacu Sancygniowskiego, bardzo stary zabytek znajduje się na polu Idzika, brak już wykonania cztery twarze, przykryte kapeluszem. Tak wyglądało z mojej pamięci."  

Pamiątkowa Księga Wsi Sancygniów - Adam Zawartka

Kamienny słup zwany "figurą ariańską" z 2 połowy XVI wieku, prawdopodobnie pomnik nagrobny kalwińskiej rodziny Secygniowskich (vel Sancygniowskich). - [?

Opis z planu zagospodarowania wsi Sancygniów: Spośród figur przydrożnych wyróżnia się m. in. fragment pomnika (wg tradycji ariański) w formie ośmiobocznego słupa ze stylizowaną głowicą kompozytową, pokrytego ornamentami roślinnymi (w. XVII).

Według informacji w pałacu (prawdopodobnie w przypałacowym lamusie) jak i kościele sancygniowskim mieścił się zbór ariański.

Co łączyło Arian z Pińczowem? (więcej pod zdjęciami)

Figurka ariańska w Sancygniowie

Figura ariańska w Sancygniowie

Historia Arian (Braci Polskich) w Polsce: 

Była to wspólnota religijna, która wyodrębniła się w latach 1562-1565 z polskigo Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, inaczej : kalwinizmu. Był to radykalny odłam reformacji w Polsce a powstał z mieszanki uchodźców z południowej i zachodniej Europy, którzy byli prześladowani przez katolicką inkwizycję oraz teologów ewangelickich. 

W 1658 uchwałą sejmu polskiego zostali oskarżeni o popieranie Szwedów podczas Potopu, rozkazano im albo przejść na katolicyzm albo opuścić Polskę. Po wygnaniu kontunuowali swoją działalność w Siedmiogrodzie i Niderlandach. Ostatecznie ruch zanikł w roku 1803.

Bracia polscy w Pińczowie

Pińczów i Raków były głównymi ośrodkami ruchu Braci polskich. W Rakowie w 1602 r. powstała Akademia Rakowska, gdzie działał dom wydawniczy, natomiast Pińczów był traktowany jako stolica Braci polskich.

Po rozpadzie w Kościele kalwińskim (wcześniej byli tu Paulini - zostali wypędzeni przez Oleśnickiego) w 1562 roku, miejsce ich zastąpił ruch arian, zajmując kościół i klasztor. (obecny PDK Belweder).  Kalwiniści mieli tutaj gimnazjum, drukarnię i siedzibę - prawdopodobnie całość przejeli Bracia polscy. Pińczów traktowano jako siedzibę dwóch zborów ariańskich: małego i dużego. W 1586 roku arianie zostali wypędzeni z Pińczowa przez nowych właścicieli miasta - Myszkowskich. Podczas panowania Myszkowskich do Pińczowa powrócili znów Paulini. 

W XIX wieku został zniszczony cmentarz braci polskich (lokalizacja nieznana).

Znaczenie braci polskich

kontakt: rafalparyz@onet.eu