Sokolina

Okolice » Sokolina

1929 - Sokolino ,Sokolyna, Sokolyno. Przez długi czas siedziba dekanatu (par. św. Michała, pow. wiślicki). Sokolina lezy na trasie z Dzialoszyc do Korczyna. W 2 poł. XIX w. Sokolina liczyła 3 osad, 212 mórg pola; we wsi był folwark (509 morg), młyn wodny, cegielnia. W 1650 r. wybudowano now kościół murowany ( na miejsce dawnego - drewnianego);

Opis kościła:

Barokowy kościół pw. św. Michała Archanioła, wzniesiony w latach 1651–1660 staraniem ks. Tomasza Matiaszkiewicza. W 1933 r. świątynię rozbudowano do czteroprzęsłowej nawy dobudowano piąte przęsło. Wzniesiono także nowe prezbiterium oraz kaplice od strony północnej i południowej. Kościół posiada wczesnobarokowy ołtarz główny oraz dwa barokowe ołtarze boczne. W lewym ołtarzu bocznym umieszczony jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII w.

Kościół oraz dzwonnica z 1842 r. zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych

 

Sokolina kościół - żródło: Wikipedia

kontakt: rafalparyz@onet.eu