Historia

Parafia  » Historia

Zobacz zdjęcia kościoła: galeria 1 , galeria2

Kościół Św. Piotra i Pawła w Sancygniowie Kościół Św. Piotra i Pawła w Sancygniowie Kościół Św. Piotra i Pawła w Sancygniowie Kościół Św. Piotra i Pawła w Sancygniowie Kropielnica w południowej kruchcie koœcioła w Sancygniowie

Kościół św. Piotra i Pawła został wzniesiony w 1400 r. kosztem Piotra Sancygniowskiego, sędziego sandomierskiego. W epoce baroku został przebudowany, zachowując jednak części gotyckie. Wyposażenie wnętrza zawdzięcza świątynia Antoniemu Grodzickiemu, podczaszemu zatorskiemu, a wykonanie snycerzom krakowskim. Stąd też ołtarz główny posiada bogatą architekturę i rokokową dekorację rzeźbiarską oraz obraz Ukrzyżowania pędzla Łukasza Orłowskiego z ok. połowy XVIII w. W świątyni zachowała się też kamieniarka renesansowa z końca XVI stulecia, przypisywana mistrzowi Santiemu Gucciemu lub jego pińczowskiemu warsztatowi: portal z prezbiterium do zakrystii, chrzcielnica z piaskowca, sakramentarium oraz piętrowy nagrobek Jakuba Sancygniowskiego, starosty szydłowskiego, i jego żony Anny. Ciekawy jest też nagrobek klasycystyczny z 1804 r. Stefana Dembowskiego, kasztelana czechowskiego i jego żony Ewy z Tarłów. Ponadto w ściany świątyni wmurowane są tablice epitafijne z XIX w.

"...kościół ufundował i wybudował pierwszy właściciel wsi - Piotr Sancygniowski....do parafii należały wtedy tylko 4 wsie: Sancygniów, Biedrzykowice, Opatkowice i Iżykowice. Te wsie będą stanowić zrąb parafii sancygniowskiej aż do dnia dzisiejszego. ...parafia powstała, zdaniem Długosza, z dwóch parafii już wówczas istniejących, a mianowicie, z parafii słaboszowskiej i działoszyckiej".
Konstrukcja kościoła: "...składał się on z dwóch części - chóru i zakrystii, już wtedy sklepionej, czyli pierwotnie wygląd sancygniowksiej świątyni odbiegał zdecydowanie od późniejszej bryły i był bardzo małą budowlą. ...kościół został zbudowany przez Piotra Sancygniowskiego w 1400 roku."
Dzisiaj w kościele sancygniowskim jest pięć ołtarzy. Ołtarze, szczególnie Ołtarz Wielki, poddawane były co jakiś czas renowacji. Na przykład w r. 1927 Ołtarz Wielki został rozebrany i odnowiony. Na podstawie wizytacji dziekańskiej wiadomo, że ołtarz ten był odnawiany za ks. Madeja. Po drugiej wojnie światowej płótno obrazu zostało odnowione w r. 1956. Konserwacją zajął się wtedy Centralny Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, którą zlecono ministerstwo. Restauracji poddano też ołtarze boczne, np., w 1893 r. wizytator odnotował że odnowiona dwa ołtarze; w 1975 r. renowacji poddano obraz Matki Boskiej.
W 1994 r. kościół wzbogacił się o obraz Najświętszego Serca Jezusa - podał w akcie wizytacji dziekan skalbmierski - Józef Kyzioł.

Wykaz plebanów:
Krzysztof Podkański, Paweł Skwierniewski, Albert Cetnarski, Krzysztof Piskoński, Jan Polnarowski, Stanisław Strójkowski, Piotr Jordan, Kazimierz Olszowski, Stanisław Sieradzki, Jakub Królikowski, Kazimierz Konarski, Wawrzyniec Potaczewski, Jan h. Sariusz Kossowski, Teodor Radoński, Antoni Serkowski, Piotr Robert Waśkiewicz, Antoni Augustowski, Stanisław Kwiatkowski, Stanisław Jezierski, Wincenty Gajdziński, Antoni Walocha, Stefan Opara, Zygmunt Madej, Marian Bogacki, Andrzej Pyrek, Bogusław Marcinkowski, Władysław Klupowski, Zdzisław Sidor, Stanisław Pałys.

 

Fragment aktu wizytacyjnego kościoła w Sancygniowie z r. 1596,

kontakt: rafalparyz@onet.eu