Biedrzykowice

Okolice » Biedrzykowice

  • Dom w Biedrzykowicach
    Dom w Biedrzykowicach

Biedrzykowice - nazwa patr. od nazwy osob. Biedrzych. Dawne zapisy nazwy: Bedrichouicz, Bedrzichowicze, Bedrzychowycze, Biedrzichowicze. Podobno gniazdem rodowym Biedrzycha był Biedrzychów (w pow. opatowskim). W 1389 r. wymieniony jest Krzyżan, kmieć z Biedrzykowic.
Wieś przez długie wieki należała do właścicieli Sancygniowa. Administracyjnie Biedrzykowice raz należały do pow. ksiąskiego (np. w r. 1523, 1529), oraz do powiatu proszowickiego (np. w 1591 r.) W 1529 r. wieś oddawała dziesiecinę kościołowi w Słaboszowie (wartość 6 grzywien). Za Mikołaja Sancygniowskiego nie było w niej folwarku. Na początku XVI w. Biedrzykowice posiadały 8 łanów kmiecych; były w nich 4 zagrody z rolami, 1 karczma z rolą. W 1680 r. Biedrzykowice płaciły podatek pobór) z 6 łanów, dwóch zagród bez ról, jednej komory z bydłem i dwóch kół dorocznych. Razem 264 floreny. W 1827 wieś liczyła: 16 domów i 161 mieszkańców. We wsi kamienna figura z 2 poł. XVII w. (16[84]).

Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Biedrzykowicach. Fot. Rafał Paryż

kontakt: rafalparyz@onet.eu