Działoszyce

Okolice » Działoszyce

Działoszyce - miasteczko położone nad rzeczką Dzierążnia. Nazwa patr. od nazwy osob. Działosz (por. czas. działać. W dokumentach pojawia się w XIV w.: 1325 - Czalosicz, 1335 - Dzalossowicz, 1363 - Dzaloszicze, 1382 - Dzalouicz, 1409 - Dzaloschicze, 1529 - Dyloshice. U Długodza jako - Dzailoschicze. Zdaniem A. Winczakiewicza, Działoszyce nazywano też Zalesicami. Do 1409 - wieś. 23 VIII 1409r. król Jagiełło nadał Działoszycom przywilej miasta (kasztelanowi lubelskiemu, Michałowi z Bogumiłowic, właścicielowi, jako wyraz wdzięczności za zasługi dla kraju). Stało się to w Nowym Korczynie. Miasto założono na prawie niemieckim (magdeburskim. Działoszyce na przestrzeni wieków miały wielu właścicieli, m.in. byli to: Jan Feliks Stradomski, Steczkowiczowie, Jabłonowscy, Ożarowscy, Dębscy, Borowscy, Lanckoroński, Teresa Jastrzębska.

Żydzi z Działoszyc mają swój udział w Powstaniu Styczniowym, kiedy to dostarczali do lasu broń (np. Józef Erlich, Samuel Majerczyk, Mandel Banach, Icek Sarna). 23 VI 1863 r. oddział kozaków z Proszowic zlikwidował tę działalność, zaś Żydów poddano torturom.

 "Wieś i parafia Sancygniów. Zarys Dziejów."
Edward Kula

kontakt: rafalparyz@onet.eu
2006 - 2023