Iżykowice

Okolice » Iżykowice

 Nazwa osob. "Jurzyk" (forma zdrobniała od "Jerzy"). W przeszłości różnie pisane, np.: 1470 - 1529 - Jurzykowice, Jurzyce, Jerzykowice, Irzykowice; od 1839 - 1529 - Iżykowice. Po raz pierwszy zapisane w 1376 (Jurzicze). Właściciele Iżykowic, m. in. Jan Czyżowski h. Półkozic (1470), Jan Ostroróg (1499), Ocieska (1546 - 1581). W 1783 r. własność Piotra Dunina, starosty zatorskiego. W dokumentach występują m. in. następujący mieszkańcy: Niemsta, Hynek, Andrzej z Mokrska, Staszek Jurzykowski, Mikołaj - prezbiter z Jurzykowic (1389). W 1470 r. Iżykowice posiadały 6 łanów kmiecych. W 1529 r. opłacały dziesięcinę do kościoła w Słaboszowie i Dzierążni w wysokości 3 grz. W r. 1787 we wsi żyło 41 mieszkańców, było 10 domów (dwór, młyn, 1 chałupa żydowska, 7 chałup o 1 gospodarzu); w 1827 r. - 10 dymów i 29 mieszkańców; obecnie - 107 mieszkańców.

"Wieś i parafia Sancygniów. Zarys Dziejów."
Edward Kula

Sancygniów - Iżykowice: Lata 1914-1917 , Magazyny prowiantu (na trasie kolejki militarnej). fotopolska.eu

kontakt: rafalparyz@onet.eu
2006 - 2023