Opalińscy

Właściciele » Opalińscy

 Podstawą przypuszczeń o obecności Opalińskich w Sancygniowie jest "Inwentarz dworu i poddanych dóbr Krzeszowice z wsiami Miękinia i Czarna należących do spadkobierców Jana Opalińskiego, cześnika koronnego, spisany przez Urząd Grodzki Krakowski przy oddaniu ich z wyroku Trybunału Koronnego Lubelskiego w posiadanie Warszyckich na zaspokojenie pretensji wynikłych z niedotrzymania przez Opalińskich warunków zastawu wsi Sancygniów, Krzeszowice 14.IV.1684. Z tego tytułu wynika, że Sancygniów przeszedł w ręce Opalińskich jako wieś zastawna; następnie: Opalińscy nie dotrzymali (jakichś) warunków zastawu, stąd Krzeszowice wraz z przyległymi wsiami ( wraz z poddanymi) przeszły w ręce Warszyckich.
Dokumenty potwierdzające obecność Opalińskich w Sancygniowie wzajemnie się uzupełniają i przybliżają nieco odpowiedź na wątpliwości, ale przyznać trzeba - z pewnymi zastrzeżeniami. Otóż wydaje się, że Opalińscy, nie będąc rzetelnymi i zaufanymi dzierżawcami Sancygniowa, musieli w końcu pozbyć się tego majątku.


"Wieś i parafia Sancygniów. Zarys Dziejów."
Edward Kula

kontakt: rafalparyz@onet.eu