Adam Zawartka

Biografie » Adam Zawartka

Urodził się w maju 1914 roku, we wsi Sancygniów (woj. świętokrzyskie) Po ukończeniu szkoły podstawowej w Działoszycach, udał się pieszo do Jędrzejowa, aby tam kontynuować naukę w szkole średniej. Jednak nie został przyjęty, ponieważ zgodnie z obowiązującymi wówczas w tym powiecie przepisami, przyjmowano jedynie mieszkańców tamtego powiatu. Udał się do Pińczowa. Tu zdał egzamin, ale z braku miejsc nie został uczniem tej szkoły. A ponieważ był chłopcem zdolnym, bez szkoły średniej zatrudniony został do pracy w Urzędzie Gminnym w Sancygniowie. W 1931 roku wstąpił do straży pożarnej i w tym także roku do Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici". W rok później za przykładem starszych kolegów, podpisał deklarację do Stronnictwa Ludowego; został sekretarzem koła. Odbył służbę wojskową, a z chwilą wybuchu II wojny światowej wcielono go do wojska. Walczył w obronie Modlina. Został ranny i leżał w szpitalu, Pod koniec października 1939 roku wrócił do rodzinnej wsi. Nie spoczął na laurach. Kiedy powstał ZWZ, wstąpił do tej organizacji, a następnie po powołaniu Batalionów Chłopskich, jak większość mieszkańców pińczowskich wsi, do tej chłopskiej organizacji. Był jednym z najbardziej aktywnych żołnierzy BCh. Uczestniczył w wielu akcjach bojowych, m. in. w rozbrajaniu posterunku niemieckiego w Sancygniowie i obranie Republiki Pińczowsko-Miechowskiej. Po wyzwoleniu wstąpił do PSL. Został członkiem władz wojewódzkich w Kielcach, a w 1949 roku członkiem ZSL, by ponownie od 1990 działać w PSL. Adam Zawartka był najbardziej dumny z tego, że nieprzerwanie mieszkańcy wsi wybierali go sołtysem (od 6 listopada 1945 roku do 22 grudnia 1990 roku.) Później był sołtysem honorowym. W Stronnictwie był przez wiele lat prezesem koła i członkiem władz gminnych w Działoszycach, w straży naczelnikiem i komendantem. Jego pasją był i pozostał do śmierci teatr. Od 1962 roku do 1981, prowadził zespół amatorski. Wyjeżdżał z nim na różne konkursy i przedstawienia, rozsławiając gminę Działoszyce. Założył i prowadził niezwykle ciekawą kronikę życia wsi. Jest to bardzo cenny dokument, ukazujący przeobrażenia w świadomości mieszkańców. Adam Zawartka był człowiekiem cenionym i powszechnie szanowanym w środowisku. Jego działalność została doceniona przez władze. Został uhonorowany licznymi odznaczeniami i dyplomami uznania. Posiada m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrną i Złotą Odznakę Związku OSP, Krzyż Partyzancki, Medal za Obronę 1939 roku, Krzyż Batalionów Chłopskich.

kontakt: rafalparyz@onet.eu