Pierwsza wzmianka o Sancygniowie

Historia » Pierwsza wzmianka o Sancygniowie

Pierwsza wzmianka o Sancygniowie pochodzi z r. 1376 i została zapisana w księdze sądu grodzkiego. Oto ów tekst z nazwą:

"Jocobus, Martinus de SADZIGNEW cum Stanislao de Scinsca Vola terminum habet primum pro duobys paliis, pro quatuor securibus pro volneribus non apertis [...] terminum ad terminos"

tłumaczenie:

"Jakub, Marcin z Sancygniowa za Stanisławem za Scinskiej Woli [pewnie Knyszyńskiej Woli - dodaje Edward Kula] mają wyznaczony termin - pierwszy w sprawie dwóch płaszczy, a w czwartym (terminie) przyznali się; sprawa skończona (termin ostateczny).

Nie sposób stwierdzić kim byli wymienieni w dokumencie sądowym Jakub i Marcin, prawdopodobnie nie chodziło tutaj o późniejszego dziedzica wsi - Jakuba Sancygniowskiego z rodu Mokrskich. O Marcinie w "drzewie genealogicznym" (w tym i w PSB) nie ma wzmianki.

W 1387 r. pojawia się w żródłach niejaki Staszko zwany "Poiatka de Szacignew". Stanisław, nazwany w dokumencie "Staszkiem" również jest dzisiaj dla nas osoba nieodgadnioną.

W dziewięć lat później (1396) pojawia się w dokumentach nieznany z imienia "scolasticus de Sanczi[gnew]. Można przypuszczać, że to pierwszy student z Sancygniowa zapisany w kronikach tej wsi: kto wie, może też wywodził się z kmieci?

Dopiero od r. 1397 (i następnych lat) zaczynają się pojawiać sądowe zapisy, w których widnieje bliżej nam znany (historyczny) Piotr Sancygniowski (Piotrasz de Sanczegnow" lub - "Sanczygniew"), pierwszy właściciel Sancygniowa, poświadczony dokumentami.

"Wieś i parafia Sancygniów. Zarys Dziejów."
Edward Kula
    

kontakt: rafalparyz@onet.eu
2006 - 2023