Sęsoła Mieczysław

Biografie » Sęsoła Mieczysław

Sęsoła Mieczysław - ur. 16 sierpnia 1942 r., w Ksawerowie (gm. Działoszyce); syn Władysława i Walerii z d. Kiecień. Ojciec we wrześniu 1939 r. jako podoficer rezerwy został wzięty do niewoli sowieckiej, z której uciekł zimą 1940 r. Przezycia wojenne stały się przyczyną jego przedwczesnej śmierci 26 sierpnia 1943 r. Wkrótce urodziła sie siostra Mieczysława - Elżbieta (4.III.1943r.)
Pod koniec 1943 . z niewoli niemieckiej uciekł mlodszy brat - Julian. Do końca wojny ukrywał się w Ksawerowie, będąc czynnym partyzantem. W 1947 r. matka Waleria i brat ojca Julian pobrali się za zgodą Kurii w Kielcach. Z tego zwiazku urodziło się dwoje dzieci: Stanisława (1948) i Witold (1956). Ojczym Julian wychowywał Mieczysława i Elzbietę i opiekował się nimi.
Mieczysła Sęsoła naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Działoszycach. Kl. VII ukończył w jastrzębnikach (gm. Działoszyce), kl. VIII w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Głowackiego w Działoszycach. Od 1957 r. był uczniem Technikum Chemicznego w Sławięcicach (woj. opolskie). Wówczs szkoła kształciła kadrę dla zakładów chemicznych w Kędzierzynie, Blachowni Śl. oraz Zdzieszowie.
W trakcie pięcioletniej nauki był drużynowym ZHP (drużyna im. Józefa Lompy) oraz aktywnym sportowcem, który trenował szermierkę i biegi średniodystansowe. Jako czlonek kadry wojewódzkiej często uczestniczył w zawodach sportowych. Po ukończeniu Technikum Chemicznego (1963 - matura) rozpoczął studia na wydziale chemicznym Politechniki Szczecinskiej. Uprawiał też szybownictwo, latał m. in. na szybowcach typu bocian, czapla i mucha.
24 grudnia 1968 r. zawarł związek małżenski z Jadwigą Majewską.
Rodzina: żona Jadwiga, synowie: Tomasz (chemik i informatyk), Daniel (bankowiec).
Mgr. inż. Mieczysław Sesoła otrzymał wiele wyróżnień i dyplomów za pracę zawodową i społeczną, m. in. Srebrny Krzyż Zasługi, dyplom uznania Zarządu Koła nr.1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielach. Jest fundatorem tablic pamiątkowych w Działoszycach poświęconych "Beliniakom" (2006), kompanii AK "Dzięcioł" (2008) i 600-leciu praw miejskich (2009).

kontakt: rafalparyz@onet.eu
2006 - 2023