Wizytacja Parafii

Parafia  » Wizytacja Parafii

     "Idąc do kościoła na plebanią iest ganek nowy, przez który przechodząc są drzwi nowe do sieni na zawiasach z zamkiem. W tey sieni po prawey ręce iest spiżarni dwie drzwi na zawiasach z zamkami. W jednym oknie krata żelazna. Z szpiżarni są wschody na górę, na którey górze są dwie izdebki na schowanie rzeczy. Wyszedłwszy z szpiżarni po prawej stronie iest pokoik wymalowany z komnatą. Drzwi na zawiasach z zamkami; w oknie iednym sa kraty żelazne. Ta strona jest kosztem rządcy dzisieyszego postawiona z podmurowaniem. Na drugiej stron ie iest izba z alkierzem, która nie zgorzała. W izbie okien 3. Piec nowy z kominkiem, w alkierzyku kominek, okien z kratami żelaznymi dwa. Do dwoch piecow sa blachy żelazne, a w sieni u pieca są drzwiczki na zawiasach z wrzeciądzem. Wychodząc z sieni na podwórze są drzwi podwoyne na zawiasach z obydwoch stron, zaś [na] ganku są drzwi na zawiasach z wrzeciądzami do ogrodów. W pierwszym ogrodku są pszczoły ogrodzone, w którym jest ulow pięć. Wjezdzając do plebani od drogi iest brama z fortką, u ktorych sa kuny żelazne, zamek z kluczem, a u fortki zawiasy y wrzeciądz.

Idąc z bramy niedaleko iest folwark nowy z wystawą na słupach. Drzwi do sieni na zawiasach z wrzeciądzem. Z tey sieni po obydwoch stronach są izby z alkierzami. W iednej po lewey stronie jest piec z kominkiem. Druga bez pieca y kominka. Drzwi wszystkie na zawiasach z wrzeciądzami y klamkami. Z sieni są wschody na górę u tych drzwi na zawiasach z wrzeciądzem. Także w tey sieni jest kuchnia y komora na iarzynę, z drzwiami na zawiasach z wrzeciądzem. Itd...

"Wieś i parafia Sancygniów. Zarys Dziejów."
Edward Kula

Rok 1783 - oryginalny zapis


    

kontakt: rafalparyz@onet.eu