Dziewięczyce

Okolice » Dziewięczyce

Dawniej nazywane: Dziewięcicy oraz - Dziewięcin. W 1529 pisano m. in. Dzyewyaczycze. Nazwa patr. od nazwy osob. Dziewięta. Krzepela pisze, że była to niegdyś wieś Dziewięckich h. Oksza. Po raz pierwszy zanotowane w 1376 r. ( "de Dzewacicz" - z Dziewięczyc). U Długosza - Dzyewaczycze. W r. 1680 we wsi tej pracowało 5 rzemieślników i 1 piekarz, a właścicielem jej był Stanisław Rottermund. W 1787 r. pisano już Dziewięcice, w 1921 - Dziewięczyce. W 1783 r. wieś była własnością hr. Józefa Ankwicza, kasztelana sądeckiego. W 1787 r. Dziewięczyce liczyły 158 mieszkańców, w tym - 5 Żydów. W 1789 stało we wsi 26 domów (dwór, browar, 20 chałup o 1 gospodarzu, 4 bez ogrodnictwa i gruntu). W dwa lata później wieś liczyła 141 mieszkańców - 58 mężczyzn i 56 kobiet. Obecnie mieszka w Dziewięczycach 150 osób.

"Wieś i parafia Sancygniów. Zarys Dziejów."
Edward Kula

kontakt: rafalparyz@onet.eu