Miasta ziemi pińczowskiej do końca XVIII wieku

Okolice » Pińczów » Miasta ziemi pińczowskiej do końca XVIII wieku

Lp. Miasto Data pierwszej wzmianki Dane nadania praw miejskich Czynniki miasto - twórcze do 1869 roku Funkcje społeczne
1 Pińczów XIV w. 1429 r. Ośrodek wymiany handlowej, centrum arianizmu Centrum administracji szczebla powiatowego oraz usługi, handel, rolnictwo i przemysł kamieniarski
2 Wiślica X - XI w. XIII w. Miasto zjazdów i rezydencji, handel, rzemiosło, rolnictwo Utrata praw miejskich w 1869 r. Rolnictwo, usługi.
3 Działoszyce 1220 r. 1409 r. Rzemiosło, handel, rolnictwo Rolnictwo, rzemiosło, usługi.
4 Skalbmierz XII w. 1342 r. Rolnictwo, handel, rzemiosło Utrata praw miejskich w 1869 r. Rolnictwo i usługi
5 Opatowiec XI w. 1271 r. Rzemiosło, handel Rolnictwo
6 Kazimierza Wielka 1326 r. 1956 r. Przemysł spożywczy Usługowe centrum administracji szczebla powiatowego.

 

"...Pińczów był miastem szlacheckim i bujny jego rozwój przypadł na wiek XVI, na co pewien wpływ wywarł fakt usadowienia się w obrębie jego murów ośrodka światłych innowierców. Im to miasto zawdzięcza miano "Polskich Aten"...." "Ziemia Pińczowska"

kontakt: rafalparyz@onet.eu