Ludność miast ziemi pińczowskiej w latach 1810 - 1960

Okolice » Pińczów » Ludność miast ziemi pińczowskiej w latach 1810 - 1960

Lp. Nazwa miasta Lata
1810 1863 1890 1910 1921 1939 1946 1950 1960
1

2

3

4

5

6

Wiślica

Pińczów

Działoszyce

Skalbmierz

Opatowiec

Kazimierza W.

786

2259

884

563

623

-

2218

4969

3208

968

413

-

2781

6839

6599

1076

821

-

3305

10839

6789

1605

1183

-

2127

7749

6755

1715

762

-

4900

7423

5972

2365

-

-

1475

3701

2306

1878

-

3182

-

3585

1951

1522

-

3526

1440

5223

1816

1625

654

4711

kontakt: rafalparyz@onet.eu