Skalbmierz

Zobacz: Pamiatkowa Ksiega Wsi Sancygniow cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4 cz. 5 cz. 6

Okolice » Skalbmierz

Skalbmierz - dawniej: Skarbimirz, Skarbimierz, Skalmierz, Szkalbmierz. Nazwa dzierż. od nazwy osob. Skarbimir. Pojawia się w 1242 r. (Skarmir). W 1889 r. pis. Szkalmierz, ale w 1921 - Sklabmierz. Na rzecz wiceprepozytury sklabmierskiej wpływały dziesięciny z wielu wsi. 5 sierpnia 1944 miasto spacyfikowano; zginęło wówczas 64 mieszkańców Skalbmierza i Szarbi Zwierzynieckiej. W roku 1975 żyło w Skalbmierzu 1,7 tys. mieszkańców.