Newland Hall

Zobacz: Pamiatkowa Ksiega Wsi Sancygniow cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4 cz. 5 cz. 6

Zwiedzanie » Newland Hall

Newland Hall - ruiny dawnego dworu (klasy II) znajdującego pomiędzy miatami Normanton i Wakefield w hrabstwie West Yorkshire. Budynek został rozebrany w 1917 roku, obok niego znajdują się zabudowy gospodarcze przypominające stodoły i zniszczony dom.  

Nieruchomość Newland położona jest w dolinie rzeki Calder między Alfofts i Snanley Ferry. Według dokumentów, historia tych zabudowań sięga 900 lat - tak wskazują zachowane dokumenty. Udokumentowana historia sięga epoki brązu -  prawdopodobnie było miejscem obozu rzymskiego. W 1997 roku podczas prac archeologicznych wydobyto w tych terenach duże ilości ceramiki i monet rzysmkich. Niedalego terenów Newland stwierdzono również że mogła tu istnieć kopalnia rudy żelaza i odlewnia oraz wydobywanu tu węgiel.  Nie ma jednoznaczynych dowodów w postaci dokumentów, że działałą tu odlewnia, ale niejaki Paul Daiton wg. swych badań i obliczeń (ukształtowanie terenu i dostępne informacje) udowadnia z duzym prawdopodobieństwem że te informacje są wiarygodne. 

Obecne zabudowy (zwane osiedlem) założone zostały prze króla Anglii - Jana. Nieruchomości należały do zakony templariuszy aż do roku 1256, kiedy został oddany w ręce Rycerzy Szpitalników (Joannitów).

Przez kolejne dziesiątki lat, posiadłości przechodziły z rąk do rąk. Kolejni nabywcy modernizowali zabudowy i zmieniali otoczenie. W 1546 nieruchomość nabył Bunny Newton, w 1694 przez rodzinę Silvester i obecny Newland Hall został zbudowany w 1740 roku. Rodzina Silvester rozbudowała budynki tworząc budynek posiadający 54 pokoje - znieruchomość była jedną z najładniejszych w okolicy. 

Ostatnimi właścicielami byli William Locke i John Warrington którzy otworzyli w 1870 roku kopalnię Saint Johns. Budynki zaczęły popadac w ruinę - w 1926 roku nieruchomość zakupił Warmfield Company Limited, który prowadził pobliską cegielnię do 1950 roku. 

W 1974 roku teren ten został opuszczona a przez kolejne 25 lat a kolejni właściciele nieruchomości plądrowali ją nieustannie do czas aż nabył ją Paul Daiton, który walczył o odbudowę posiadłości i jej modernizację. 

W 2002 roku rolnik Andrew, zaproponaował odbudowę zabytkowych posiadłości - planował rozpoczęcie prac odkrywkowych na dawnych terenach kopalnianych a z usykanych funduszy zmodernizować budynki. Plan sie nie powiódł, ponieważ przy dwóch próbach odkrywkowych nie natrafiona za złoża i odwierty zalano. Andrew zatem sprowadził na te tereny bydło i obecnie nieruchomości  pełnią rolę farmy.